Mínusové dosahy plošiny

Dosahy „do mínusu“ jsou super benefitem našich plošin. Všimněte si na obrázku žebříku – nebyl potřeba! Naše plošina z jednoho místa obsloužila revizi oken jak ve 3. NP, tak v přízemí, které bylo vůči terénu v cca -2 metrech.

Mínus dosah plošiny 

vtp roztoky